Regaib Kandilimiz Mübarek Olsun.

Regaib; ihsanlar, ikramlar demektir. İbadet ve taatin, hayır ve hasenatın Allah katında kat kat ihsan ve ikramlarla karşılık bulduğu bu gece, müminler için bayramdır.

Efendimiz (sav) Regaib gecesi yapılan duaların geri çevrilmeyeceğini haber verir. Dolayısıyla Üç Aylar’ın bu ilk mübarek gecesinde yüce Mevlâ’dan af ve mağfiret dilenir, ihsan ve ikram beklenir. Bu gece ümidin, teveccühün ve beklentinin gecesidir.

Allah Zülcelâl’den Üç Aylar’ın bütün İslâm âlemine hayırlar getirmesini temenni ederiz. Cenab-ı Hakk’ın yeryüzüne indireceği bereket ve inayetinden nasiplenmeyi ümit ederiz.

Kevser Eğitim Vakfı | Hayra açılan kapınız