Hakkımızda

Home / Hakkımızda

Kevser Eğitim Vakfı

Bölge, Din, Dil, Irk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış, savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere 1992 yılından bu yana çalışmaktadır.
Gönüllü faaliyetlerle başlayan ve 1995 yılında kurumsallaşan bu çalışmalar Türkiye’den tüm dünyaya ulaşan bir hayır köprüsü olmuştur.

Misyonumuz

Yeryüzünde adaletin ve iyiliğin hakim olması için evrensel kardeşlik bilinciyle nerede olursa olsun muhtaç ve mazlum tüm insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırarak onurlu bir yaşam sunmak. İnsanı yardıma muhtaç hale getiren ve mazlum eden her türlü politika ve faaliyetleri önlemek üzere tüm insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli çalışmaları yapmak. Değişen dünyada değişmeyen değerlerin yaşatılmasını sağlamak.
İyiliği her zaman her yerde yaşatmak.

Vizyonumuz

Yardıma muhtaç duruma düşmüş toplumların kişi ve kuruluşlarını güçlendirmek. Kalıcı projelerle kalıcı çözümler üretmek. Yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlamak.

Çalışma İlkelerimiz & Üyelikler

Çalışma İlkelerimiz
Öncü olmak
Mazlumun sesi olmak
Şeffaf olmak
Markayı ya da ismi değil hizmeti öne çıkarmak
Din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan yardım etmek

Üyelikler
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV)
İslam Dünyası STK’lar Birliği (İDSB) Üyeliği

YÖNETİM KURULU