GÖNÜLLÜ OLUN

Öz Kevser Vakfı Gönüllüsü Kimdir?

Öz Kevser Vakfı Gönüllüsü Kimdir? Gönüllü; sahip olduğu fiziki güç, maddi imkan, zaman, bilgi, yetenek ve deneyim gibi özelliklerinden birini veya birkaçını Öz Kevser Vakfı’nın olağan veya proje bazındaki çalışmaları için sunabilecek durumda olan ve bunun karşılığında maddi bir beklentisi bulunmayan kimsedir. Öz Kevser Vakfı , tüm faaliyetlerini gönüllülük esasıyla yürütmektedir, Öz Kevser Vakfı’nı misyonuyla birlikte var eden, varlığını devam ettirmesini sağlayan temel unsur gönüllülerimiz ve hayırseverlerimizdir. Gönüllü; fikir, emek, zaman, ilgi, bilgi, menkul ve gayrimenkul her türlü kıymeti vakfeden her yaştan insanımızdır. Faaliyet Süreci Gönüllü adayı, Öz Kevser Vakfı Gönüllü Formu’nu doldurarak gönüllülük talebini yazılı olarak bildirir.

Gönüllü Formu ile başvurusu alınan gönüllü, detaylı görüşme için vakfa davet edilerek kendisi ile mülakat yapılır. Gönüllü Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilen formlar, gönüllünün katkı sağlayabileceği alanlar göz önünde bulundurularak Öz Kevser Vakfı Gönüllü Listesi’ne kaydedilir. Bu aşamadan itibaren Öz Kevser Vakfı Gönüllüsü SMS ve bülten yoluyla vakıf çalışmalarından düzenli olarak haberdar edilir. Vakıf tarafından ihtiyaca binaen ve gönüllünün katkı sağlayabileceği alan ve zaman göz önünde bulundurularak faaliyetlere katılımı için davet edilir veya gönüllü, tanımladığı ve teklif ettiği çalışmayı vakfın kabulü ile gerçekleştirir. Gönüllünün yapmış olduğu aktiviteler bir form ile birlikte dosyasında tutulur.

Gönüllü Olmak ve Çalışmalarımızda Birlikte Olmak İstiyorsanız.